Noteer de datum voor 44e avond4daagse deze is van dinsdag 12 t/m vrijdag 15 mei 2020 - Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne 2018 € 336,09

Het organisatiecomité:

Frank van den Wijngaard Voorzitter
Tea Tiemersma Penningmeester
Christina Heeringa Secretaris
Doreen van Oosterom lid

Voor inlichtingen bellen naar:
Frank van den Wijngaard 0348 47 21 22 / 06 23 08 50 50

Correspondentieadres:
Christina Heeringa
Waterviolier 66
3417 RA Montfoort
0348 47 53 05 / 06 30 84 84 77

E-mail:
A4dMontfoort@gmail.com

Website:
www.a4dmontfoort.nl