"Wij hebben meegedaan met de Rabo ClubSupport, de opbrengst van dit jaar € 501,77, heeft u op ons gestemd, hartelijk dank hiervoor.

"Wij hebben meegedaan met de Rabo ClubSupport, de opbrengst van dit jaar € 501,77, heeft u op ons gestemd, hartelijk dank hiervoor.


Welkom op de homepage van de Montfoortse avondvierdaagse

Beste wandelaars van Montfoort en omgeving 

Het wandelseizoen breekt weer aan en dan is het ook weer tijd voor de avondvierdaagse van Montfoort. Dit jaar voor de 46ste maal georganiseerd in onze IJsselstad. Er wordt gelopen van dinsdag 4 t/m vrijdag 7 juni 2024. Zoals gebruikelijk vanaf kantine Zuid op sportpark Hofland. De Montfoortse muziekvereniging Ons Genoegen, die in 2020 haar 100 jarig jubileum vierde, zal ook dit jaar weer haar medewerking verlenen. Zij loopt op de afsluitende avond mee in het defilé door de binnenstad. Dus met z’n allen achter de muziek aan.  

Ook dit jaar kan er door mensen die gebruik maken van een rolstoel worden deelgenomen. Zij zijn met hun begeleiders weer van harte uitgenodigd.

Al jaren kennen we een flink aantal vaste groepen die zijn samengesteld uit leerlingen van scholen of leden van diverse (sport)verenigingen. Maar ook nieuwe groepen van buurten, families of wat dan ook, kunnen zich als groep inschrijven. Bedenk vast een originele naam voor uw groep. De informatie over inschrijven, de organisatie en zo meer vindt u op deze website. Ook als u niet in Montfoort woont, bent u van harte welkom op onze avondvierdaagse.

Wij als organisatiecomité doen er alles aan om er weer een gezellige, ongedwongen en sportieve activiteit van te maken.

Tot slot
De organisatie van de avondvierdaagse is in handen van een plaatselijk organisatiecomité dat functioneert onder de regionale afdeling van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB). Ook hier wordt door vele personen op vrijwillige basis ondersteunend en voorbereidend werk gedaan. Het is op z’n plaats ook deze mensen te bedanken voor hun inzet. Het plaatselijk organisatiecomité heeft ook dit jaar weer met veel plezier dit evenement georganiseerd. Dit plezier wordt ons vooral ook gegeven door de spontane en belangeloze medewerking van de betrokken vrijwilligers. Hiervoor onze hartelijke dank.

Noteer alvast!!

Volgend jaar de 47e avondvierdaagse.
Deze wordt gehouden van dinsdag 13 t/m 16 mei 2025

Privacywet:

Op 25 mei 2018 is er veel veranderd op privacy gebied. Daarom vindt u hier het privacyreglement van de Sticht Gooise Wandelsport Bond en hier van de avondvierdaagse zelf.

Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van een van onze foto’s, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaand e-mailadres.

A4dMontfoort@gmail.com