Noteer de datum voor 44e avond4daagse deze is van dinsdag 12 t/m vrijdag 15 mei 2020 - Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne 2018 € 336,09

Welkom op de homepage van de 43e Montfoortse Avondvierdaagse

Beste wandelaars van Montfoort en omgeving.

Het wandelseizoen breekt weer aan en dan is het ook weer tijd voor de Avondvierdaagse van Montfoort. Dit jaar voor de 43ste maal georganiseerd in onze IJsselstad. In de tweede week van mei is het zover en wel van dinsdag 14 t/m vrijdag 17 mei 2019. Zoals gebruikelijk vanaf de voetbalkantine van VVM.
De muziekcorpsen “Ons Genoegen” uit Montfoort en Linfano” uit Linschoten zullen ook dit jaar weer hun medewerking verlenen. Zij lopen op de afsluitende avond mee in het defilé door de binnenstad. Dus met z’n allen achter de muziek aan.

Ook dit jaar kan er door mensen die gebruik maken van een rolstoel worden deelgenomen. Zij zijn met hun begeleiders weer van harte uitgenodigd.

Al jaren kennen we een flink aantal vaste groepen die zijn samengesteld uit leerlingen van scholen of leden van diverse (sport)verenigingen. Maar ook nieuwe groepen van buurten, families of wat dan ook, kunnen zich als groep inschrijven. Bedenk vast een originele naam voor uw groep. De informatie over inschrijven, de organisatie en zo meer vindt u op deze website. Ook als u niet in Montfoort woont, bent u van harte welkom op onze Avondvierdaagse.

Wij als organisatiecomité doen er alles aan om er weer een gezellige, ongedwongen en sportieve activiteit van te maken.

Tot slot.
De organisatie van de avondvierdaagse is in handen van een plaatselijk organisatiecomité wat functioneert onder de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB). Ook hier wordt door vele personen op vrijwillige basis ondersteunend en voorbereidend werk gedaan. Het is op z’n plaats ook deze mensen te bedanken voor hun inzet. Het plaatselijk organisatiecomité heeft ook dit jaar weer met veel plezier dit evenement georganiseerd. Dit plezier wordt ons vooral ook gegeven door de spontane en belangeloze medewerking van de betrokken vrijwilligers. Hiervoor onze hartelijke dank.

Noteer alvast!!

Volgend jaar de 44e avondvierdaagse.
Deze wordt gehouden van dinsdag 12 t/m vrijdag 15 mei 2020.

Privacywet en bezwaar gebruik beeldmateriaal:

Op 25 mei 2018 is er een hoop verandert op privacy gebied. Daarom vindt u hier het nieuwe privacyreglement van de Sticht Gooise Wandelsport Bond en hier van de avondvierdaagse zelf.

Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van een van onze foto’s, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaand e-mailadres.

A4dMontfoort@gmail.com